Automotive Inspection Services

Wagenparkinspectie

Deze inspecties vinden vooral plaats bij overname, fusie of faillissement, wanneer een wagenpark moet worden ge-(her)waardeerd.

Op het moment dat voertuigen worden overgedragen naar een andere partij, brengt AIS de gehele vloot in kaart. Wij maken per voertuig een duidelijk rapport op dat aangeeft in welke staat het voertuig verkeert.

Via deze weg krijgt u een duidelijk beeld wat de waarde van het wagenpark betreft en komt u nadien niet voor verrassingen te staan.

AIS biedt: