Automotive Inspection Services

Transportschade inspectie

Wanneer de dealer een nieuw geleverd voertuig met schade in ontvangst neemt, moet deze schade vastgesteld, en zo snel mogelijk hersteld, worden.

AIS constateert ter plaatse de schade en documenteert deze grondig aan de hand van foto’s en een schaderapport.

Wij beoordelen voor u:

Op basis van de werkelijk vastgestelde schade beoordelen wij of de op bestek geraamde kosten te rechtvaardigen zijn. Wij komen ook de herstelkost overeen met de hersteller.

Dit type inspecties gebeurt steeds in opdracht van de merkinvoerder of de transporteur.