Automotive Inspection Services

Transportbedrijf

Wanneer bij aflevering van voertuigen door de dealer schade wordt opgemerkt, is het voor u als transporteur van groot belang dat deze éénduidig wordt vastgesteld. Mogelijk wordt u immers voor de transportschade aansprakelijk gesteld.

AIS biedt hierop een antwoord door als onafhankelijk expert zowel de vermoedelijke schadeoorzaak als de geraamde herstelkost te beoordelen.

Lees hierover meer: