Automotive Inspection Services

Inspectie bij wagenoverdracht

Indien een voertuig van bestuurder wisselt, zal er op dat moment een inspectie plaatsvinden om de staat van het voertuig te beschrijven en dit aan de hand van de Rentanorm . Zo is de vlootverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte wat de schade aan het voertuig inhoudt en heeft hij/zij de mogelijkheid om onmiddellijk schade te recupereren bij de verantwoordelijke partijen.

Indien het voertuig terug in gebruik wordt genomen door een nieuwe bestuurder, is deze geïnformeerd over de effectieve staat van zijn nieuw voertuig bij de in ontvangstname. De wagenparkverantwoordelijke behoudt zo ook een duidelijke overzicht over de algemene staat van zijn/haar wagenpark.

AIS biedt: