Automotive Inspection Services

Einde contract inspectie

De einde contract inspectie biedt de mogelijkheid om de kosten inzake ongevalsschade en gebruiksschade bij eindecontractvoertuigen te bepalen volgens de toepasselijke norm.

AIS biedt:

Lees hier meer over de normen.